3TON
Nahajate se tukaj: Domov NOVICE
Novice


POZIV ZAINTERESIRANIM STRANKAM

Vse zainteresirane stranke pozivamo, da se prijavijo enemu od gostujočih telekomunikacijskih operaterjev v odprtem širokopasovnem optičnem omrežju na območju vaše občine zaradi sklenitve naročniškega razmerja in priklopa na optično omrežje ter pričetka prejemanja telekomunikacijskih storitev preko odprtega širokopasovnega optičnega omrežja.

Več ...
 
TELEMACH V VELIKIH LAŠČAH

Obvestilo je namenjeno vsem zainteresiranim strankam na območju občine Velike Lašče, ki bi želele ali pa že prejemajo storitve preko odprtega širokopasovnega omrežja.

Več ...
 
OBVESTILO NAROČNIKOM

S 1.7.2013 se je dozdajšnja stopnja davka na dodano vrednost spremenila iz 20% na 22% in iz 8,5% na 9,5%.

Več ...
 
VABILO K SODELOVANJU

Vabilo je namenjeno telekomunikacijskim operaterjem.

Več ...
 
OBVESTILO STRANKAM V OBČINI LOŠKI POTOK

Obvestilo je namenjeno potencialnim Naročnikom in uporabnikom odprtega širokopasovnega omrežja na območjih belih lis v občini Loški Potok.

Več ...
 
OBVESTILO OBSTOJEČIM NAROČNIKOM

Delovanje optičnega odprtega širokopasovnega omrežja (Omrežje) in naročniških priključkov na območjih občin Dolenjske Toplice, Gorenja vas – Poljane, Velike Lašče, Loški Potok, Vitanje, Semič in Železniki, je odvisno od mnogih dejavnikov, predvsem pa od brezhibnega delovanja aktivne opreme na strani Naročnika (CPE enota).

Več ...
 
BELE LISE V OBČINI ŽELEZNIKI

V spodnji tabeli je objavljen seznam naselij na območjih belih lis v občini Železniki. Sivo so označena naselja na območjih, na katerih je bil izkazan komercialni interes telekomunikacijskega operaterja in zato niso upravičena do izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja pod enakimi pogoji, ki veljajo za območja belih lis. Enako velja tudi za tista gospodinjstva, ki niso bila zajeta s popisom leta 2002 ali pa še nimajo pridobljene hišne številke. Zato se priključnina za izvedbo širokopasovnega priključka zaračuna skladno komercialnem interesu ter ponudbi in veljavnem ceniku Upravitelja.

Več ...
 
BELE LISE V OBČINI SEMIČ

V spodnji tabeli je objavljen seznam naselij na območjih belih lis v občini Semič. Sivo so označena naselja na območjih, na katerih je bil izkazan komercialni interes telekomunikacijskega operaterja in zato niso upravičena do izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja pod enakimi pogoji, ki veljajo za območja belih lis. Enako velja tudi za tista gospodinjstva, ki niso bila zajeta s popisom leta 2002 ali pa še nimajo pridobljene hišne številke. Zato se priključnina za izvedbo širokopasovnega priključka zaračuna skladno komercialnem interesu ter ponudbi in veljavnem ceniku Upravitelja.

Več ...
 
BELE LISE V OBČINI VITANJE

V spodnji tabeli je objavljen seznam naselij na območjih belih lis v občini Vitanje. Sivo so označena naselja na območjih, na katerih je bil izkazan komercialni interes telekomunikacijskega operaterja in zato niso upravičena do izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja pod enakimi pogoji, ki veljajo za območja belih lis. Enako velja tudi za tista gospodinjstva, ki niso bila zajeta s popisom leta 2002 ali pa še nimajo pridobljene hišne številke. Zato se priključnina za izvedbo širokopasovnega priključka zaračuna skladno komercialnem interesu ter ponudbi in veljavnem ceniku Upravitelja.

Več ...
 
BELE LISE V OBČINI LOŠKI POTOK

V spodnji tabeli je objavljen seznam naselij na območjih belih lis v občini Loški Potok. Sivo so označena naselja na območjih, na katerih je bil izkazan komercialni interes telekomunikacijskega operaterja in zato niso upravičena do izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja pod enakimi pogoji, ki veljajo za območja belih lis. Enako velja tudi za tista gospodinjstva, ki niso bila zajeta s popisom leta 2002 ali pa še nimajo pridobljene hišne številke. Zato se priključnina za izvedbo širokopasovnega priključka zaračuna skladno komercialnem interesu ter ponudbi in veljavnem ceniku Upravitelja.

Več ...
 
BELE LISE V OBČINI VELIKE LAŠČE

V spodnji tabeli je objavljen seznam naselij na območjih belih lis v občini Velike Lašče. Sivo so označena naselja na območjih, na katerih je bil izkazan komercialni interes telekomunikacijskega operaterja in zato niso upravičena do izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja pod enakimi pogoji, ki veljajo za območja belih lis. Enako velja tudi za tista gospodinjstva, ki niso bila zajeta s popisom leta 2002 ali pa še nimajo pridobljene hišne številke. Zato se priključnina za izvedbo širokopasovnega priključka zaračuna skladno komercialnem interesu ter ponudbi in veljavnem ceniku Upravitelja.

Več ...
 
BELE LISE V OBČINI GORENJA VAS-POLJANE

V spodnji tabeli je objavljen seznam naselij na območjih belih lis v občini Gorenja vas - Poljane. Sivo so označena naselja na območjih, na katerih je bil izkazan komercialni interes telekomunikacijskega operaterja in zato niso upravičena do izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja pod enakimi pogoji, ki veljajo za območja belih lis. Enako velja tudi za tista gospodinjstva, ki niso bila zajeta s popisom leta 2002 ali pa še nimajo pridobljene hišne številke. Zato se priključnina za izvedbo širokopasovnega priključka zaračuna skladno komercialnem interesu ter ponudbi in veljavnem ceniku Upravitelja.

Več ...
 
BELE LISE V OBČINI DOLENJSKE TOPLICE

V spodnji tabeli je objavljen seznam naselij na območjih belih lis v občini Dolenjske Toplice. Sivo so označena naselja na območjih, na katerih je bil izkazan komercialni interes telekomunikacijskega operaterja in zato niso upravičena do izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja pod enakimi pogoji, ki veljajo za območja belih lis. Enako velja tudi za tista gospodinjstva, ki niso bila zajeta s popisom leta 2002 ali pa še nimajo pridobljene hišne številke. Zato se priključnina za izvedbo širokopasovnega priključka zaračuna skladno komercialnem interesu ter ponudbi in veljavnem ceniku Upravitelja.

Več ...
 
INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Zaradi velikega interesa občanov v zvezi s prvim javnim razpisom, definicijo t.i. belih lis ter seznami lis, podajamo osnovne informacije v dokumentih in bližnjicah do spletnih strani, na katerih so omenjene informacije bile objavljene. Gre za osnovne in javno dostopne podatke, ki so večinoma objavljeni na spletnih straneh obeh ministrstev, ki sta vodila ta razpis (najprej Ministrstvo za gospodarstvo RS - MG, nato pa Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS - MVZT) in spletnih straneh občin.

Več ...
 
OBVESTILO O GRADNJI PRIKLJUČKOV

Zainteresirane stranke in naročnike v odprtih širokopasovnih omrežjih na območju občin Dolenjske Toplice, Gorenja vas – Poljane, Velike Lašče, Loški Potok, Vitanje, Semič in Železniki obveščamo, da se gradnja naročniških priključkov izvaja skladno dogovoru z operaterjema,

Več ...
 
OBJAVA DOKUMENTOV

Objavljamo uradne dokumente, ki se nanašajo na sodelovanje upravitelja, telekomunikacijskih operaterjev in naročnikov v odprtih širokopasovnih optičnih omrežjih v občinah Dolenske Toplice, Gorenja vas-Poljane, Velike Lašče, Loški potok, Vitanje, Semič in Železniki.

Več ...
 


Stran 3 od 3

Operaterji

Unknown

logo novi_manji

Tritel d.o.o.

Nadgoriška cesta 37
1231 Ljubljana-Črnuče

T/F: +386 (0)1 56 110 15
T: +386 59 110 186
M: +386 51 692 460
E: info@tritel.si