3TON
Nahajate se tukaj: Domov NOVICE - GOŠO 5 V OBČINI RIBNICA

- GOŠO 5 V OBČINI RIBNICA

1.1.2022: Obvestilo o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije "GOŠO 5" v občini Ribnica

V Uradnem listu številka 41/2021 je marca 2021 bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Na razpis se je prijavilo tudi naše podjetje ter pridobilo koncesijo za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Ribnica. Do gradnje so upravičena vsa tista gospodinjstva, ki so bila prijavljena skladno seznamu belih lis iz Tabele 1, ki ga je pripravil Direktorat za informacijsko družbo (DID). Takrat je DID deloval še pri Ministrstvu za javno upravo, od 1.1.2022 pa je za omenjene aktivnosti pristojna Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.

Tabela 1: bele lise v občini Ribnica

Zap. št.

Naselje, ulica, hišna številka

Število gospod.

1

Andol

1

2

2

Andol

2

2

3

Andol

3

1

4

Andol

4

1

5

Brinovščica

1

1

6

Brinovščica

2

1

7

Brinovščica

5

1

8

Brinovščica

3

1

9

Brinovščica

6

2

10

Brinovščica

4

1

11

Bukovec pri Poljanah

1

1

12

Bukovec pri Poljanah

2

3

13

Črnec

1

1

14

Črnec

4A

1

15

Črnec

5

2

16

Črnec

7

1

17

Črnec

10

2

18

Črni Potok pri Vel. Laščah

1

1

19

Črni Potok pri Vel. Laščah

4

1

20

Črni Potok pri Vel. Laščah

5

1

21

Črni Potok pri Vel. Laščah

8

2

22

Črni Potok pri Vel. Laščah

9

1

23

Črni Potok pri Vel. Laščah

2A

2

24

Finkovo

1

1

25

Finkovo

2

1

26

Gašpinovo

1

1

27

Gašpinovo

4

1

28

Gašpinovo

5

1

29

Gorenje Podpoljane

1

1

30

Gorenje Podpoljane

3

2

31

Gorenje Podpoljane

4

2

32

Gorenje Podpoljane

6

1

33

Graben

1

1

34

Graben

2

1

35

Graben

3

3

36

Graben

4

1

37

Graben

5

1

38

Graben

6

1

39

Graben

1A

1

40

Grebenje

1

2

41

Grebenje

2

1

42

Grebenje

3

2

43

Grebenje

4

1

44

Hojče

2

1

45

Hojče

6

1

46

Hojče

8

1

47

Hojče

9

2

48

Hojče

5A

2

49

Hudi Konec

2

2

50

Hudi Konec

4

1

51

Hudi Konec

6

2

52

Hudi Konec

7A

1

53

Hudi Konec

9

2

54

Hudi Konec

10

1

55

Junčje

1A

1

56

Junčje

1

2

57

Junčje

2

1

58

Junčje

3

1

59

Junčje

4

1

60

Kot pri Ribnici

34

1

61

Kot pri Ribnici

36

1

62

Kot pri Ribnici

33

2

63

Krnče

2

1

64

Krnče

3

1

65

Krnče

4

1

66

Levstiki

2

2

67

Levstiki

4

1

68

Marolče

1

1

69

Marolče

2

1

70

Marolče

3

1

71

Marolče

6

2

72

Marolče

8

2

73

Marolče

9

2

74

Marolče

1A

1

75

Maršiči

1

1

76

Maršiči

2

1

77

Maršiči

3

1

78

Maršiči

4

1

79

Maršiči

5

2

80

Maršiči

6

1

81

Perovo

3

1

82

Perovo

4

1

83

Perovo

5

2

84

Praproče

9

1

85

Praproče

10A

1

86

Praproče

10

1

87

Praproče

12

1

88

Pugled pri Karlovici

1

2

89

Pugled pri Karlovici

2

2

90

Pugled pri Karlovici

7

1

91

Pusti Hrib

1

2

92

Pusti Hrib

2

1

93

Rigelj pri Ortneku

1

1

94

Rigelj pri Ortneku

2

2

95

Sv. Gregor

2

2

96

Sv. Gregor

3

1

97

Sv. Gregor

4

1

98

Sv. Gregor

6

1

99

Sv. Gregor

7

1

100

Sv. Gregor

9

1

101

Sv. Gregor

10

1

102

Sv. Gregor

11

1

103

Sv. Gregor

12

1

104

Sv. Gregor

13

1

105

Sv. Gregor

14

3

106

Sv. Gregor

4A

1

107

Sv. Gregor

15

1

108

Sv. Gregor

16

2

109

Sv. Gregor

2A

1

110

Sv. Gregor

5A

1

111

Sv. Gregor

18

1

112

Škrajnek

1

1

113

Škrajnek

2

1

114

Škrajnek

3

1

115

Vintarji

1

2

116

Vintarji

2

1

117

Vintarji

3

1

118

Vintarji

4

1

119

Vintarji

2A

1

120

Vrh pri Poljanah

1

2

121

Zadniki

2

2

122

Zadniki

4

1

123

Zlati Rep

1

1

124

Zlati Rep

2

1

125

Zlati Rep

4

1

126

Zlati Rep

3

1

127

Žukovo

3

1

 Osnovne značilnosti omrežja, skladno zahtevam razpisa:

> Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Gradna omrežja je v javno dobro tako, da bo z javnimi in večinskimi zasebnimi sredstvi omogočeno, da bo tako zgrajena infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le teh oziroma gradnja takega omrežja ne bo sofinancirana z drugimi ali dodatnimi javnimi sredstvi v naslednjih 36 mesecih.

> Cilj javnega razpisa pa je omogočiti najmanj 75 % gospodinjstvom posamezne občine, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacije še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo v naslednjih treh letih.

Dodatne značilnosti omrežja:

> Omrežje bo zgrajeno kot optično odprto širokopasovno omrežje po principu FTTH, pri čemer je od centrale do vsakega končnega uporabnika    na območju bele lise na razpolago eno optično vlakno po celi dolžini trase.

 > Omrežje bo prejemalo signal iz naselja Škrlovica v OŠO Velike Lašče.

 > Na ta način bodo vsi gostujoči operaterji v OŠO Velike Lašče distribuirani tudi v omrežju v občini Ribnica.

 > Osrednja točka omrežja bo centrala oz. TK prostor v naselju Sv. Gregor, kjer bo postavljen kontejner z aktivno opremo omrežja.

 > Takoj po izgradnji dela glavne trase do naselja Škrlovica in vzpostavitvi povezave ter priključitvi TK prostora v Sv. Gregorju na signal v Škrlovici, bo možna gradnja prvih priključkov na območjih belih lis in distribucija storitev telekomunikacijskih operaterjev do končnih uporabnikov.

 > Iz TK prostora Sv. Gregor se bo signal naprej prenašal v občino Sodražica, za katero smo ravno tako prejeli koncesijo za gradnjo omrežja skladno razpisu »GOŠO 5«.

 

Ker smo zadnje čase prejeli nekaj vprašanj in pripomb v zvezi s tem, da so iz seznama izpuščeni posamezni naslovi, katerim niso omogočene storitve širokopasovnega dostopa, ali pa so izločena tudi celotna naselja kot t.i. sive lise, vas prosimo, da nas tekom januarja 2022 obvestite o takšnih primerih na naš naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Informacije so nam nujno potrebne zaradi ustreznega in bolj učinkovitega načrtovanja omrežja, ki že poteka.

Kompletna dokumentacija razpisa »GOŠO 5« je dostopna tudi na naslovu https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-5/.

 

Operaterji

A1 red_logo

logo novi_manji

header logo2x_0_1

polans logo

Tritel d.o.o.

Nadgoriška cesta 37
1231 Ljubljana-Črnuče

T/F: +386 (0)1 56 110 15
T: +386 59 110 186
M: +386 51 692 460
E: info@tritel.si