3TON
Nahajate se tukaj: Domov OMREŽJA Bele lise

BELE LISE

V spodnjih seznamih so objavljena naselja na območjih belih lis v občinah, v katerih je naše podjetje upravitelj in vzdrževalec odprtih širokopasovnih optičnih omrežij. Sivo so označena naselja na območjih, na katerih je bil izkazan komercialni interes enega od telekomunikacijskih operaterjev in zato niso upravičena do izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja pod enakimi pogoji, ki veljajo za območja belih lis. 

Enako velja tudi za tista gospodinjstva, ki niso bila zajeta s popisom leta 2002 ali pa še nimajo pridobljene hišne številke. Zato se priključnina za izvedbo širokopasovnega priključka zaračuna skladno komercialnem interesu ter ponudbi in veljavnem ceniku Upravitelja.

Gre za prvi Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko - tazvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba, ki je bil objavljen decembra 2007.

Bele lise so za potrebe tega razpisa bile definirane kot območja, kjer ob času prijave na razpis širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni priključki. Neobstoj komercialnega interesa pa je izkazan na področjih, kjer se v naslednjih 24 mesecih od datuma objave javnega razpisa s strani operaterjev elektronskih komunikacij ne planira gradnje širokopasovnega omrežja, ki bi omogočila povezovanje končnih uporabnikov s hitrostjo vsaj 1 Mb/s po končnem uporabniku in je z analizo poslovnega modela možno dokazati, da takega omrežja ni mogoče zgraditi in upravljati brez ustvarjanja izgube iz poslovanja.

Območja belih lis in komercialna območja so prikazani v naslednjih seznamih:

- Občina Dolenjske Toplice

- Občina Gorenja vas - Poljane

- Občina Velike Lašče

- Občina Loški Potok

- Občina Vitanje

- Občina Semič

- Občina Železniki 

Istočasno pozivamo vse stranke na območjih belih lis, ki so zainteresirane za gradnjo optičnega širokopasovnega naročniškega priključka, da se oglasijo pri enemu od gostujočih telekomunikacijskih operaterjev in z njim sklenejo naročniško razmerje za prejemanje storitev preko odprtega širokopasovnega omrežja. Na osnovi sklenjene naročniške pogodbe nam bo operater izdal naročilo za gradnjo priključka. Pred pričetkom gradnje bo stranka sklenila še pogodbo o gradnji priključka z našim podjetjem.


Operaterji

A1 red_logo

logo novi_manji

header logo2x_0_1

polans logo

Tritel d.o.o.

Nadgoriška cesta 37
1231 Ljubljana-Črnuče

T/F: +386 (0)1 56 110 15
T: +386 59 110 186
M: +386 51 692 460
E: info@tritel.si